Croeso gan yr Is-Ganghellor

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi darparu addysg o safon ragorol ers agor ei drysau i fyfyrwyr bron i 150 o flynyddoedd yn ôl. Nid yw ein cenhadaeth wedi newid. Fel Is-Ganghellor, rwy’n falch o’n hetifeddiaeth ac yn falch o gael arwain sefydliad sydd ag enw da yn rhyngwladol am ddarparu dysgu ac ymchwil o ansawdd uchel, ynghyd â phrofiad eithriadol i fyfyrwyr.

Mae gwerth gradd gan Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn sylfaen dda i’n myfyrwyr ers cenedlaethau ac rydym bob amser yn awyddus i sicrhau nad yw’r manteision a ddaw o astudio gyda ni yn cael eu cyfyngu i’r campws yn unig. Dros y blynyddoedd, felly, rydym wedi creu partneriaethau llwyddiannus â sefydliadau addysgol yn y DU a thramor.

Rwyf wrth fy modd, felly, eich bod chi wedi dewis dilyn rhaglen Prifysgol Aberystwyth a dymunaf yn dda i chi gyda’ch astudiaethau. Byddwch yn dod yn rhan o deulu Prifysgol Aberystwyth ac yn cael manteisio ar yr addysg o safon uchel a ddarperir gennym ynghyd â nifer o’r adnoddau gwych eraill y mae myfyrwyr yn eu mwynhau. Bydd gennych hefyd dîm cefnogol ar brif gampws Aberystwyth ac yn y sefydliad yr ydych wedi dewis astudio.

Ein gweledigaeth ar gyfer ein holl fyfyrwyr, gartref a thu hwnt, yw i feithrin dinasyddion y byd sy’n barod am ofynion a heriau’r unfed-ganrif-ar-hugain. Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau eich rhaglen astudio a’r profiad myfyriwr eithriadol a geir ym Mhrifysgol Aberystwyth .

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor